KATRORI I PUSHTETIT do të shfaqet nga data 9 janar 2022 në televizionin kombëtar KLAN

See more in the link below: A SHELTER AMONG THE CLOUDS