STREHA MES REVE PAS PJESMARRJES NË FÜNF SEEN FILM FESTIVAL, STARNBERG, GJERMANI NGA 19 SHTATORI NË MBI 80 KINEMA NË TË GJITHË GJERMANINË

Linku i festivalit: A SHELTER AMONG THE CLOUDS
Linku i programit te shfaqjes se filmit ne kinema: A SHELTER AMONG THE CLOUDS